Có được cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp không?

Huỳnh Phương (Tân Bình, TP HCM)

Trả lời:

Đất nông nghiệp muốn được cấp sổ đỏ thì phải được chuyển mục đích sử dụng. Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định, đất nông nghiệp muốn chuyển đổi mục đích thành đất phi nông nghiệp (đất thổ cư) thì phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Việc chuyển đổi phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt của UBND quận/huyện nơi có đất nông nghiệp. Người dân nên đến UBND quận/huyện để hỏi về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, từ đó xác định đất nông nghiệp tại địa phương mình có thuộc diện quy hoạch hay không.

Có được cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp không? - Ảnh 1.

Đất nông nghiệp muốn được cấp sổ đỏ thì phải được chuyển mục đích sử dụng

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT; Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển đổi, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trong trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở, tiền sử dụng đất tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất tại Bảng giá đất khi ưu đãi về giá đất tính tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình được phép chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.