NHNN "bác" đề xuất của HoREA về lãi suất cho vay nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) liên quan đến lãi suất cho vay của gói 30.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, HoREA kiến nghị áp dụng một mức lãi suất ưu đãi cho vay nhà ở xã hội là 4,8%/năm và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay, đối với tất cả đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, không phân biệt vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP hay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ và không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội hay tại tổ chức tín dụng được chỉ định.

NHNN bác đề xuất của HoREA về lãi suất cho vay nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Lãi suất nhà ở xã hội sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của thị trường (ảnh minh hoạ).

Sau khi nghiên cứu, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất cho vay nhà ở xã hội, hàng năm Ngân hàng đã rà soát, căn cứ diễn biến thị trường để ban hành hoặc trình Thủ tướng về các mức lãi suất cho vay ưu đãi. Mức lãi suất phải phù hợp áp dụng đối với từng chương trình cho vay, đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn theo đúng quy định về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tại Luật Nhà ở, Nghị định 100, Nghị quyết 02/NQ-CP và các văn bản liên quan.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã "bác" kiến nghị của HoREA về việc áp dụng chung một mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội do chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Về lãi suất nợ quá hạn, Thông tư 39/2016 ngày 30-12-2016 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định, khi khoản nợ vay bị chuyển quá hạn thì tổ chức tín dụng cho vay áp dụng lãi suất quá hạn không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tài thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Dựa trên cơ sở thẩm định về phương án vay vốn, vốn tự có, nguồn trả nợ cụ thể của từng khách hàng, ngân hàng sẽ thỏa thuận với khách hàng về lãi suất quá hạn và được quy định tại hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.