Có thể khởi tố chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Đó là một nội dung vừa được Bộ Xây dựng báo cáo gửi trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết hiện nay, đang có hơn 215 215 dự án xảy ra khiếu nại, tranh chấp. Trong đó có 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân hoặc giữa các chủ thể liên quan trong phạm vi dự án, với nội dung tranh chấp nhiều nhất là về phí bảo trì chung cư. Nhiều chủ đầu tư cố tình không bàn giao hoặc chậm bàn giao, hay chỉ bàn giao một phần phí bảo trì chung cư cho ban quản trị, vi phạm quy định hiện hành.

Có thể khởi tố chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư - Ảnh 1.

Chủ đầu tư cố tình chiếm dụng quỹ bảo trì có thể bị khởi tố.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Xây dựng đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, cho phép Bộ Công an và các ngành liên quan tiến hành tổ chức, điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với những chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, đặc biệt là hành vi chiếm dụng, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trái quy định của pháp luật. Nếu được áp dụng, điều này sẽ góp phần làm hạn chế những tranh chấp xảy ra trong chung cư như thời gian vừa qua.

Được biết, theo quy định tại Nghị định 99 hiện nay, đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Nhà ở. Trong đó, quy định rõ trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn, Ban quản trị có thể gửi văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư, yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Tuy nhiên, do chưa có chế tài mạnh mẽ để xử phạt các hành vi vi phạm, đến nay, việc thực hiện Quy định nói trên vẫn đang rơi vào bế tắc do nhiều chủ đầu cố tình chây lỳ.