Ông qua đời đột ngột, ai được nhận thay sổ đỏ?

Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, khi ông bạn qua đời đột ngột, pháp luật hiện chưa có quy định cụ thể về việc ai sẽ có quyền nhận thay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhưng theo Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, gia đình bạn có thể cử đại diện một người để làm tiếp thủ tục pháp lý (nếu có) và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người được cử đi phải có văn bản đề nghị về việc nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nội dung đơn trình bày lý do nhận thay) cùng các giấy tờ: Giấy chứng tử của ông bạn; bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người được cử đi; giấy hẹn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên bản họp gia đình gồm những người ở hàng thừa kế thứ nhất (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết) về việc cử người đại diện nhận thay có công chứng hoặc chứng thực.

Ông qua đời đột ngột, ai được nhận thay sổ đỏ? - Ảnh 1.

Pháp luật hiện chưa có quy định cụ thể về việc ai sẽ có quyền nhận thayGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi một người đột ngột qua đời

Nếu gặp vướng mắc khi thực hiện, để được hướng dẫn, người đại diện có thể liên hệ với cơ quan tài nguyên môi trường nơi đang quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận được, gia đình có thể tiến hành chia di sản thừa kế như sau:

Nếu ông bạn không để lại di chúc, những người ở hàng thừa kế thứ nhất và người thừa kế thế vị theo Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2015 (nếu có) sẽ làm thủ tục khai nhận thừa kế tại cơ quan công chứng nơi có bất động sản.

Nếu không có tranh chấp, các bên lập Văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (được công chứng bởi cơ quan công chứng đã chứng nhận việc khai nhận thừa kế). Sau khi Văn bản thỏa thuận này có hiệu lực, di sản thừa kế sẽ được chia theo nội dung thỏa thuận của các đồng thừa kế.

Việc phân chia di sản nếu không đạt được sự đồng thuận giữa các đồng thừa kế thì một trong các đồng thừa kế có thể khởi kiện ra tòa án để được giải quyết.

Khoản 2 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Cũng theo quy định tại Khoản 2 Điều 660 Bộ luật Dân sự năm 2015, người thừa kế có thể yêu cầu phân chia tài sản bằng hiện vật hoặc có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được, hiện vật có thể mang ra bán để chia.

Luật sư Đỗ Trọng Linh

Công ty luật Bảo An