Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 1.

1. Hawaii: Giá niêm yết trung bình: 635.000 USD. (Ảnh: Phillip B. Espinasse/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 2.

2. Washington, DC: Giá niêm yết trung bình 599.000 USD. (Ảnh: Jon Bilous/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 3.

3. California: Giá niêm yết trung bình: 549.900 USD. (Ảnh: Irina Klyuchnikova/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 4.

4. Massachusetts: Giá niêm yết trung bình: 479.900 USD. (Ảnh: Bill Damon/Flickr)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 5.

5. Colorado: Giá niêm yết trung bình: 429.800 USD. (Ảnh: Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 6.

6. Washington: Giá niêm yết trung bình: 425.000 USD. (Ảnh: Lucy Autrey Wilson/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 7.

7. New York: Giá niêm yết trung bình: 425.000 USD. (Ảnh: Phillip B. Espinasse/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 8.

8. Oregon: Giá niêm yết trung bình: 389.997 USD. (Ảnh: Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 9.

9. Utah: Giá niêm yết trung bình: 369.900 USD. (Ảnh: Carolyn Dietrich/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 10.

10. New Jersey: Giá niêm yết trung bình: 342.000 USD. (Ảnh: Jon Bilous/Shutterstock)./.