Thủ tục xin thêm đất ở của hộ gia đình

Bạn đọc có email tinhle.363075@gmail.com ở huyện Củ Chi, TP HCM hỏi:  Nhà tôi có miếng đất  với diện tích là 120m2 (6m x 20m), trong đó có 37m2 là đất ở. Xin hỏi, bây giờ tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất còn lại thành đất ở có được không? Khi chuyển đổi tôi cần giấy tờ gì và mất bao nhiêu lâu thì hoàn thiện thủ tục? 

Thủ tục xin thêm đất ở của hộ gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Ở đây, bạn không nói rõ phần đất còn lại của gia đình đang là đất gì. Nhưng gia đình bạn muốn xin chuyển thành đất ở thì có thể thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Mà theo quy định tại  Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, hai trường hợp này thuộc các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp của gia đình bạn thì UBND cấp huyện sẽ là cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

Việc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không phụ thuộc vào các căn cứ chuyển cho phép mục đích sử dụng đất được quy định theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, gồm:

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp muốn chuyển mục đích sử dụng đất, gia đình bạn phải viết đơn xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, UBND cấp huyện sẽ ra quyết định cho phép gia đình bạn chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

Nếu được UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia đình bạn phải tiến hành các thủ tục theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT. Cụ thể các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Sổ đỏ).

Bước 2. Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh chấp thuận trước khi UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thời gian thực hiện:

+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

+ Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.