Thành phố nào nhiều nhà triệu "đô" nhất tại Mỹ?

Theo khảo sát 50 đô thị lớn nhất tại Mỹ của LendingTree mới đây, một số thành phố có số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD trở lên chiếm tới 50%, trong khi một vài nơi khác có tỷ lệ chưa tới 1%.

LendingTree, một nền tảng cho vay trực tuyến, thực hiện khảo sát này dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Cộng đồng Mỹ năm 2018 của Cục Điều tra Dân số Mỹ, theo Business Insider.

Dưới đây là 10 thành phố có tỷ lệ nhà triệu "đô" cao nhất tại Mỹ.

10. Denver, bang Colorado

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 1.

10. Denver, bang Colorado

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 3,95%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 28.227

Giá nhà trung bình: 420.600 USD

9. Miami, bang Florida

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 2.

9. Miami, bang Florida

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 4,57%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 58.661

Giá nhà trung bình: 298.800 USD

8. Washington D.C.

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 3.

8. Washington D.C.

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 7,08%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 100.507

Giá nhà trung bình: 433.200 USD

7. Boston, bang Massachusetts

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 4.

7. Boston, bang Massachusetts

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 8,57%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 96.432

Giá nhà trung bình: 464.600 USD

6. New York, bang New York

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 5.

6. New York, bang New York

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 10,44%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 393.512

Giá nhà trung bình: 457.100 USD

5. Seattle, bang Washington

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 6.

5. Seattle, bang Washington

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 11,25%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 102.598

Giá nhà trung bình: 487.400 USD

4. San Diego, bang California

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 7.

4. San Diego, bang California

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 14,12%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 84.769

Giá nhà trung bình: 606.200 USD

3. Los Angeles, bang California

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 8.

3. Los Angeles, bang California

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 19,09%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 400.562

Giá nhà trung bình: 650.300 USD

2. San Francisco, bang California

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 9.

2. San Francisco, bang California

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 42,39%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 395.858

Giá nhà trung bình: 910.300 USD

1. San Jose, bang California

Thành phố nào nhiều nhà triệu đô nhất tại Mỹ? - Ảnh 10.

1. San Jose, bang California

Tỷ lệ nhà có giá trị từ 1 triệu USD: 56,46%

Số lượng nhà trị giá từ 1 triệu USD: 208.745

Giá nhà trung bình: 1.091.100 USD