Nam A Bank báo lãi gần 1.000 tỉ đồng

Năm 2019, Nam A Bank ghi nhận nhiều kết quả kinh doanh tích cực, khẳng định sự phát triển bền vững và ổn định của ngân hàng. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2019, các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Nam A Bank có sự tăng trưởng tốt như: Tổng tài sản đạt 94,657 tỉ đồng tăng 26,0% so với năm 2018; Huy động vốn thị trường 1 đạt 75,157 tỉ đồng tăng 32,2% so với năm 2018; Dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 67,546 tỉ đồng tăng 32,9% so với năm 2018…

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 925 tỉ đồng, đạt 116% kế hoạch - tăng 351 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2019. Các chỉ tiêu khác như thu nhập lãi thuần và lãi hoạt động dịch vụ cũng có những tín hiệu tích cực, nợ xấu đảm bảo theo quy định Ngân hàng nhà nước.

Nam A Bank báo lãi gần 1.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.


Các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Nam A Bank đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và có những bước tiến mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh. Đây cũng chính là giai đoạn ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong 5 năm trở lại đây và luôn đáp ứng các chỉ số an toàn, thanh khoản và chuẩn mực của ngành.

Việc kiểm soát rủi ro được Nam A Bank chú trọng và đặt lên hàng đầu, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 3% theo quy định của NHNN. Đặc biệt, mới đây nhất, Nam A Bank trở thành 1 trong 10 ngân hàng thương mại Việt Nam tất toán toàn bộ nợ xấu tại VAMC.

Ông Trần Khải Hoàn, Phó Tổng giám đốc thường trực Nam A Bank, cho biết hoạt động kinh doanh của Nam A Bank trong năm 2019 tiếp tục tăng trưởng tốt, thanh khoản dồi dào, danh mục tài sản luôn được cơ cấu lại theo hướng bền vững và hiệu quả nhất. Mạng lưới của ngân hàng cũng được mở rộng theo mô hình ngân hàng hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính tiện ích cho khách hàng…