Nhà, đất đã thế chấp khi xây dựng có cần ngân hàng đồng ý?

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TP có ý kiến về trường hợp cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với nhà, đất đã thế chấp Ngân hàng.

Trước đó, UBND các quận (huyện) trên địa bàn TP.HCM đề nghị Sở Xây dựng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã thế chấp tại Ngân hàng.

Nhà, đất đã thế chấp khi xây dựng có cần ngân hàng đồng ý? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VIỆT HOA

Theo Sở Xây dựng thì nghĩa vụ của bên thế chấp theo quy định tại Điều 320 BLDS 2015 là bên thế chấp phải bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp. Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Về quyền của bên thế chấp được quy định tại khoản 2 Điều 321 là đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

Cũng theo Sở này thì quy định pháp luật về xây dựng là trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp GPXD phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Như vậy, thủ tục cấp GPXD không quy định trường hợp giấy tờ đã thế chấp với đơn vị tín dụng thì phải được sự chấp thuận của bên nhận thế chấp mới được cấp GPXD.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Tư pháp TP có ý kiến đối với trường hợp nêu trên có cần phải có sự chấp thuận của bên nhận thế chấp hay không để có cơ sở để Sở này hướng dẫn các đơn vị cấp GPXD.