10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu

Dù phần lớn các tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay xuất thân từ ngành công nghệ, tài chính và đầu tư mới là ngành tạo ra nhiều người giàu nhất cho nước Mỹ. Hơn 25% trong Forbes 400 năm 2021 được tạo ra từ ngành này. Công nghệ xếp thứ hai với 20%.

Elon Musk hiện là người giàu nhất nước Mỹ và thế giới, tuy nhiên do Forbes 400 chốt danh sách vào ngày 3/9 nên ông chủ Amazon Jeff Bezos vẫn ở vị trí số 1.

10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 1.

Warren Buffett

1. Tài chính và Đầu tư

Số lượng tỷ phú: 103, chiếm 25,75%

Tổng tài sản: 846,9 tỷ USD

Người giàu nhất: Warren Buffett (102 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 2.

Jeff Bezos

2. Công nghệ

Số lượng tỷ phú: 80, chiếm 20%

Tổng tài sản: 1.600 tỷ USD

Người giàu nhất: Jeff Bezos (201 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 3.

Jaqueline Mars

3. Thực phẩm và đồ uống

Số lượng tỷ phú: 38, chiếm 9,5%

Tổng tài sản: 242,2 tỷ USD

Người giàu nhất: Jaqueline Mars (31,8 tỷ USD) và John Mars (31,8 tỷ USD). (Ảnh: Forbes)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 4.

Jim Walton

4. Thời trang và bán lẻ

Số lượng tỷ phú: 31, chiếm 7,75%

Tổng tài sản: 477,6 tỷ USD

Người giàu nhất: Jim Walton (68,8 tỷ USD), Alice và Rob Walton. (Ảnh: Reuters)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 5.

Michael Bloomberg

5. Truyền thông và giải trí

Số lượng tỷ phú: 26, chiếm 6,5%

Tổng tài sản: 254,6 tỷ USD

Người giàu nhất: Michael Bloomberg (70 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 6.

Donald Bren

6. Bất động sản

Số lượng tỷ phú: 24, chiếm 6%

Tổng tài sản: 122,4 tỷ USD

Người giàu nhất: Donald Bren (16,2 tỷ USD). (Ảnh: The OCR)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 7.

Harold Hamm

7. Năng lượng

Số lượng tỷ phú: 17, chiếm 4,25%

Tổng tài sản: 97 tỷ USD

Người giàu nhất: Harold Hamm (11,4 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 8.

Steven Rales

8. Sản xuất

Số lượng tỷ phú: 16, chiếm 4%

Tổng tài sản: 84,6 tỷ USD

Người giàu nhất: Steven Rales (10,1 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 9.

Thomas Frist

9. Chăm sóc sức khỏe

Số lượng tỷ phú: 15, chiếm 3,75%

Tổng tài sản: 109,2 tỷ USD

Người giàu nhất: Thomas Frist (20,8 tỷ USD). (Ảnh: Forbes)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 10.

Stanley Kroenke

10. Thể thao

Số lượng tỷ phú: 13, chiếm 3,25%

Tổng tài sản: 71,2 tỷ USD

Người giàu nhất: Stanley Kroenke (10,7 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)