Eximbank chốt thời gian bầu HĐQT mới

Thứ Năm, 05/11/2015 11:31

(NLĐO) - Cổ đông của Eximbank có quyền giới thiệu người của nhà nước ứng cử vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội cổ đông bất thường tới đây sẽ quyết định.

Ngày 5-11, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường dự kiến được tổ chức vào ngày 15-12 để bầu mới Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nội dung khác.

Eximbank cho biết ngày 19-11 tới, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để thông báo số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT mới là 11 người, chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 người.

Dự kiến thời gian nhận ý kiến của cổ đông, nhóm cổ đông vể việc ứng cử, đề cử người chức danh thành viên HĐQT từ ngày 24-11 đến 8-12.

Eximbank tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 15-12 để bầu HĐQT mới
Eximbank tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 15-12 để bầu HĐQT mới

Nếu số người ứng cử do cổ đông giới thiệu chưa đủ 11 người thì HĐQT hiện nay có quyền chọn lọc giới thiệu thêm người khác để bổ sung. Sau đó, danh sách ứng cử vào HĐQT mới sẽ được Ngân hàng Nhà nước thông qua và đại hội cổ đông bầu chọn.

Các thành viên HĐQT mới sẽ bầu chủ tịch HĐQT Eximbank và có thể bổ nhiệm mới người giữ chức tổng giám đốc ngân hàng này.

Về cơ cấu cổ đông Eximbank, nếu thông tin nhóm đầu tư đã ủy quyền vô thời hạn, không hủy ngang 10% vốn cổ phần tại Eximbank cho Ngân hàng Nhà nước là xác thực thì nhà nước sẽ trở thành cổ đông lớn của ngân hàng này. Mặt khác, do đang nắm giữ 77% cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) nên nhà nước sẽ toàn quyền chi phối toàn bộ 8,2% cổ phần Eximbank mà Vietcombank đang sở hữu.

Như thế, nhà nước có thể sẽ nắm giữ gần 20% cổ phần tại Eximbank. Do đó, các cổ đông của Eximbank có quyền giới thiệu 2 đại diện (mỗi người 10% cổ phần) của cổ đông nhà nước ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội cổ đông bất thường tới đây sẽ quyết định.

Trước đó, tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên 2015, ông Lê Hùng Dũng cho biết sẽ không ứng cử vị trí Chủ tịch HĐQT của Eximbank trong nhiệm kỳ mới.

Thy Thơ

Gửi bình luận

XEM THÊM