Giải bài toán nhân sự ứng phó dịch Covid-19

Giải bài toán nhân sự ứng phó dịch Covid-19

Địa ốc 11:36

Dịch bệnh Covid-19 đang khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước khó khăn với nhiều bài toán cần có lời giải, từ vấn đề cắt giảm lương thưởng, nhân sự đến tái cấu trúc doanh nghiệp...