picture Rời vị trí điều hành, hai người sáng lập Google "bỏ túi" hơn 1 tỷ USD

08:55 12/12/2019

Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ Google, đã tăng gần 1,9% sau thông báo Sundar Pichai sẽ lên đảm nhiệm vị trí điều hành thay cho những người sáng lập...

XEM THÊM