picture Nghề làm việc hư cấu

08:45 30/05/2022

Trong những ngày khó khăn vì đại dịch, làm "nhân viên hư cấu" trở thành công việc thường xuyên của một số người trẻ thất nghiệp ở Thâm Quyến.

XEM THÊM