picture “Điểm nóng” thị trường nhà đất khu Đông Sài Gòn giờ ra sao?

09:58 20/07/2018

Đối với nhà đầu tư giá trị, lúc thị trường nhà đất giảm nhiệt là thời điểm vàng để đầu tư, nhất là ở những khu vực có tiềm năng phát triển mạnh.

XEM THÊM