picture Cơ chế, chính sách đang "bức tử" thị trường bất động sản

11:27 12/10/2019

Đó là nhận định của các đại biểu tại hội thảo “Lấy ý kiến – Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” ngày 25-9.

XEM THÊM