picture Cải cách thuế tiêu thụ đặc biệt: Chuyển sang hệ thống thuế hỗn hợp

11:58 28/12/2022

Với định hướng chuyển đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt từ hệ thống thuế tính theo tỉ lệ % sang hệ thống thuế hỗn hợp (gồm thuế tính theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối), Việt Nam sẽ cải cách thuế tiêu thụ đặc biệt phù ...

XEM THÊM