picture Nhiều dự án bất động sản nhận "tối hậu thư"

07:52 08/08/2023

Để chấm dứt nỗi bức xúc kéo dài cũng như khai thác tối đa hiệu quả nguồn lực đất đai, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã đưa ra biện pháp cứng rắn đối với những dự án chây ì

XEM THÊM