Saint-Gobain Việt Nam hỗ trợ 8.500 tấm trần cho trường học ở miền Trung

Saint-Gobain Việt Nam hỗ trợ 8.500 tấm trần cho trường học ở miền Trung

Địa ốc 08:00

Tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam đã hỗ trợ 8.500 tấm trần trang trí Vĩnh Tường Ánh Kim cho 17 công trình trường học, nhà trẻ, lưu xá tại miền Trung để tái thiết lại không gian sinh hoạt, học tập sau thiệt hại cơn bão số 12 và số 13 vừa qua.