Cơ hội cho nhà ở xã hội được "nhen nhóm" trở lại

Cơ hội cho nhà ở xã hội được "nhen nhóm" trở lại

Địa ốc 08:08

Nghị định 49 mới được Chính phủ ban hành theo hướng khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH). Với các quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được hỗ trợ đấu nối hạ tầng kỹ thuật, các giải pháp tín dụng cho người mua đang mở ra cơ hội tiếp cận cho các bên tham gia.

Đề xuất cấp phép xây dựng chính thức cho đất hỗn hợp

Đề xuất cấp phép xây dựng chính thức cho đất hỗn hợp

Địa ốc 07:57

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP cấp phép xây dựng chính thức cho người dân có đất thuộc quy hoạch dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp.