Bất động sản, kinh tế chia sẻ… vào "tầm ngắm" cơ quan thuế

Bất động sản, kinh tế chia sẻ… vào "tầm ngắm" cơ quan thuế

Tài chính 12:50

Đó là những nội dung Cục Thuế TP HCM sẽ triển khai năm 2020 được nêu tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, vào ngày 15-1.