Vinafacemask cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19

Vinafacemask cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19

Địa ốc 10:37

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Đặng Nam đã xây dựng nhà máy sản xuất Vinafacemask tại miền Nam với tiêu chuẩn chất lượng cao, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trước đại dịch Covid-19.