Thời gian cấp phép xây dựng sẽ được rút ngắn

Thứ Năm, 15/03/2018 14:16

Thay vì 166 ngày như trước đây, thời gian cấp phép xây dựng tối đa sẽ không quá 120 ngày theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng (GPXD) và các thủ tục liên quan.


Thời gian cấp phép xây dựng sẽ được rút ngắn - Ảnh 1.

Thời gian cấp phép xây dựng sẽ giảm còn không quá 120 ngày.

Theo đó, thời gian cấp phép xây dựng sẽ được rút ngắn từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày (bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp thoát nước 7 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng. Chỉ thị cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể về thời gian cần rút ngắn ở mỗi thủ tục cùng mốc hoàn thành.

Minh Nghĩa

Gửi bình luận

XEM THÊM