Thông tin mới nhất về: Hai hãng hàng không

200 triệu đồng để tắm trên khoang hạng nhất máy bay200 triệu đồng để tắm trên khoang hạng nhất máy bay

Với nhiều hãng hàng không, hạng thương gia (business class) mới chỉ được xem là cao hơn vé phổ thông mà thôi. Đỉnh của đỉnh phải là hạng nhất (first class).