Shinhan Finance hỗ trợ lãi suất tốt cho khách hàng mới giữa dịch COVID-19

Shinhan Finance hỗ trợ lãi suất tốt cho khách hàng mới giữa dịch COVID-19

Địa ốc 07:20

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) thông báo Chương trình hỗ trợ đặc biệt cho các khách hàng đang làm việc trong ngành Y tế và Giáo dục với ưu đãi giảm 2% lãi suất trong suốt thời hạn vay khi nộp hồ sơ hoặc được duyệt vay.