Facebook sắp đổi tên

Facebook sắp đổi tên

Địa ốc 20:13

CEO Mark Zuckerberg muốn đổi tên Facebook để phản ánh rõ hơn tham vọng vũ trụ số (metaverse).

Nhà sáng lập Huawei: “Gia đình tôi vẫn sử dụng sản phẩm Apple”

Nhà sáng lập Huawei: “Gia đình tôi vẫn sử dụng sản phẩm Apple”

Doanh nhân 21:39

Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập 74 tuổi của Huawei, cho rằng ủng hộ không có nghĩa là phải mua smartphone của Huawei.