VKBIA và NovaGroup thúc đẩy giao thương Việt – Hàn

VKBIA và NovaGroup thúc đẩy giao thương Việt – Hàn

Địa ốc 20:59

Ngày 31-12, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) và NovaGroup chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian 2 năm, cùng nhau đồng hành trên nhiều lĩnh vực.