Phí bảo trì chung cư 2%: Không bỏ nhưng siết chặt quản lý

Phí bảo trì chung cư 2%: Không bỏ nhưng siết chặt quản lý

Địa ốc 15:50

Giữ hay bỏ phí bảo trì chung cư? Vấn đề này đã từng được nhà quản lý đưa ra mổ xẻ một thời gian khá dài. Bộ Xây dựng mới đây cho biết, đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, trong đó có những quy định mới thay thế các quy định liên quan đến phí bảo trì chung cư, nhằm hạn chế tất cả những bất cập liên quan đến loại phí này.