Công bố nghiên cứu “Niềm tin của cộng đồng về thuế”

Thứ Ba, 11/10/2022 19:44

ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) và IFAC (Liên đoàn Kế toán Quốc tế) công bố một nghiên cứu mới "Niềm tin của cộng đồng về thuế".

Công bố nghiên cứu “Niềm tin của cộng đồng về thuế” - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu "Niềm tin của cộng đồng về thuế" của ACCA và IFAC

Được triển khai trên 14 quốc gia bên ngoài G20 (Nhóm 20 nền kinh tế lớn), nghiên cứu cho thấy những người nộp thuế tại Việt Nam đang giữ mức độ tin cậy vào các chính trị gia và cơ quan báo chí ở mức tích cực - một yếu tố quan trọng để xây dựng một nền kinh tế phục hồi.

Theo nghiên cứu "Niềm tin của cộng đồng về thuế" của ACCA và IFAC, thái độ của người đóng thuế đối với việc nộp thuế được thúc đẩy bởi quan điểm của họ về các tác nhân liên quan đến hệ thống thuế.

Kể từ năm 2017, ACCA và IFAC đã bắt đầu thu thập ý kiến của công chúng đối với hệ thống thuế của họ. Nhưng đây là lần đầu tiên cuộc khảo sát của ACCA và IFAC tập trung vào các quốc gia bên ngoài G20.

Ông Kevin Dancey, Giám đốc điều hành IFAC, cho biết: "Mối quan hệ giữa người nộp thuế và chính phủ, và giữa các doanh nghiệp, xã hội và hệ thống thuế sẽ là nền tảng cho sự tồn tại của các nền kinh tế đang hỗ trợ tất cả chúng ta, trong cả ngắn hạn và dài hạn".

Thông tin trong báo cáo cho thấy, dịch vụ trực tuyến được xếp hạng là dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất trong việc quản lý thuế với 42,2% số người được hỏi lựa chọn. Trong khảo sát giữa các nước G20 vào năm trước, chỉ có 36,9% số người được hỏi lựa chọn phương án trên. Xếp ngay sau đó là việc sử dụng các kế toán thuế chuyên nghiệp, được 41,2% số người lựa chọn trong báo cáo năm nay.

Tỷ lệ trên cũng cho thấy người nộp thuế đang sử dụng ít nhất hai dịch vụ, hoặc có thể là ba dịch vụ trở lên (dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, dịch vụ thuế trực tuyến, phần mềm kế toán, luật sư thuế chuyên nghiệp), để quản lý các hạng mục về thuế của mình. Tại Việt Nam, người nộp thuế cũng đang sử dụng hai dịch vụ trở lên, trong đó phổ biến nhất là sử dụng các kế toán thuế chuyên nghiệp với tỷ lệ 59,4%...

Cuộc khảo sát Niềm tin Cộng đồng về Thuế là một sáng kiến được thực hiện bởi ACCA và IFAC nhằm góp phần nâng cao lòng tin vào thuế khi các xã hội trên thế giới đối mặt với những thách thức từ môi trường kinh tế, xã hội và thể chất mới hậu đại dịch.

Vũ Phong

Gửi bình luận

XEM THÊM