Tik Tok tự động thu thập dữ liệu người dùng, liệu có đáng lo?

Tik Tok tự động thu thập dữ liệu người dùng, liệu có đáng lo?

Số hóa 22:22

Tik Tok cùng với nhiều ứng dụng khác đã bị phát hiện tự động thu thập dữ liệu người dùng từ bộ nhớ đệm tạm thời (clipboard) trên điện thoại.

Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin nâng room tín dụng?

Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin nâng room tín dụng?

Địa ốc 13:13

Việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng, đánh giá tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD...