Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế suất với thép xây dựng

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế suất với thép xây dựng

Địa ốc 20:22

Trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao, Bộ Tài chính đưa ra một số phương án điều chỉnh thuế suất xuất và nhập khẩu đối với mặt hàng phôi thép, sắt.