Herbalife Việt Nam được vinh danh top 10 doanh nghiệp bền vững năm 2023

Herbalife Việt Nam được vinh danh top 10 doanh nghiệp bền vững năm 2023

Doanh nhân 11:19

Liên đoàn Thương Mai và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Kinh tế trung ương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) đã tổ chức vinh danh Tốp 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam.

Herbalife Việt Nam tiếp tục được vinh danh top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2021

Herbalife Việt Nam tiếp tục được vinh danh top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2021

Địa ốc 12:16

Herbalife Việt Nam được vinh danh top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021 theo đánh giá của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có những đóng góp tích cực cho cuộc sống của cộng đồng, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nova College tập trung đào tạo nhân lực nhóm ngành Hàng không

Nova College tập trung đào tạo nhân lực nhóm ngành Hàng không

Địa ốc 06:00

Ngành hàng không đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Nova College tập trung đào tạo nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo của ngành này.