Nguyên Thứ trưởng Xây dựng: "Người trẻ không nên dốc hết tiền mua nhà"

Nguyên Thứ trưởng Xây dựng: "Người trẻ không nên dốc hết tiền mua nhà"

Tài chính 15:09

Ông Nguyễn Trần Nam cho rằng, người Việt cần chuyển quan niệm "phải sở hữu nhà" sang "có chỗ ở" trong bối cảnh giá nhà đắt đỏ hiện nay.