Nhà ở xã hội vẫn đói vốn

Nhà ở xã hội vẫn đói vốn

Tài chính 10:56

Theo dự báo của Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng), đến năm 2020 nhu cầu về nguồn vốn vay để mua nhà ở xã hội (NƠXH) cần khoảng 18.000 tỷ đồng.

Khát vốn cho đầu tư nhà ở xã hội

Khát vốn cho đầu tư nhà ở xã hội

Tài chính 07:36

Trong kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân giai đoạn 2016 - 2021, Chính phủ mới chỉ bố trí được 1.200 tỉ đồng trên tổng số 9.000 tỉ đồng.