FPT IS triển khai Hệ thống quản trị nhân sự cho Vietcombank

FPT IS triển khai Hệ thống quản trị nhân sự cho Vietcombank

Dự án 18:27

FPT IS đã khởi động dự án "Mua sắm phần mềm quản trị nhân sự mới (HRM)" cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).