Những ngôi nhà độc lạ

Những ngôi nhà độc lạ

Nhà đẹp 07:43

Ngôi nhà nghiêng 20 độ giữa khu nhà giàu, lấy Boeing làm nhà ở giữa rừng... là những ngôi nhà độc lạ ở khắp nơi trên thế giới.

Ông Obama hiện giàu gấp 30 lần so với khi còn làm tổng thống Mỹ

Ông Obama hiện giàu gấp 30 lần so với khi còn làm tổng thống Mỹ

Địa ốc 11:03

Theo ước tính của GoBankingRates năm 2019, giá trị tài sản ròng của ông Barack Obama hiện đạt khoảng 40 triệu USD