Lazada công bố báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) 2023

Thứ Ba, 22/08/2023 09:29

Với tiêu đề "Nâng tầm cuộc sống, Phát triển vững vàng", Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) thường niên của Lazada năm 2023 tái khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh bền vững và tạo ra những tác động tích cực.

Ngày 21-8, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, Lazada, chính thức công bố Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (Báo cáo ESG) thường niên năm 2023 với tiêu đề "Nâng tầm cuộc sống, Phát triển vững vàng". 

Báo cáo được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin về tiến trình và cam kết của doanh nghiệp trong việc tận dụng thương mại điện tử như một nguồn lực thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên bốn trụ cột cốt lõi trong khung ESG được công bố vào năm trước, bao gồm: Trao quyền và hỗ trợ cộng đồng; Thúc đẩy lực lượng lao động số tài năng cho tương lai; Quản lý trách nhiệm với môi trường và Quản trị nền tảng hiệu quả.

Lazada công bố báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) 2023 - Ảnh 1.

Đáng chú ý, kể từ khi Tập đoàn Lazada giới thiệu bản kiểm kê carbon cơ sở để xác định các nguồn phát thải Khí nhà kính (GHG) chính trong các hoạt động vận hành của doanh nghiệp vào năm 2022, doanh nghiệp đã giảm 10% lượng khí thải GHG tổng thể so với kỳ báo cáo trước đó.

Ông James Dong, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lazada, chia sẻ: "Trong hơn một thập kỷ qua, Lazada đã không ngừng thúc đẩy tiến trình phát triển của Đông Nam Á thông qua thương mại và công nghệ. Báo cáo ESG lần thứ hai với những bước tiến mà Tập đoàn Lazada đã đạt được và tin tưởng rằng có thể đạt được thêm nhiều cột mốc nữa. Hướng tới giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, tính bền vững sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Lazada. Phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội và cam kết cho tương lai"

Báo cáo nêu bật nhiều thành tích và bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực ESG của doanh nghiệp.

Bà Gladys Chun, Tổng Cố vấn của Tập đoàn Lazada, chia sẻ: "Giải quyết các vấn đề về ESG không chỉ là điều cần làm, đó còn là việc xây dựng nền tảng cần thiết để doanh nghiệp có thể quản lý rủi ro và cơ hội một cách hợp lý, từ đó tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn".

Báo cáo ESG năm tài chính 2023 của Lazada được chuẩn bị theo Tiêu chuẩn Sáng kiến báo cáo Toàn cầu (GRI) năm 2021.

Song Hà

Gửi bình luận

XEM THÊM