Kiểm soát nhập khẩu tủ bếp, tủ nhà tắm, tránh "ve sầu thoát xác"

Kiểm soát nhập khẩu tủ bếp, tủ nhà tắm, tránh "ve sầu thoát xác"

Địa ốc 14:31

Một số doanh nghiệp đã nhập khẩu bộ phận, chi tiết sản phẩm tủ bếp, tủ nhà tắm từ Trung Quốc về để gia công, lắp ráp thành sản phẩm xuất sang Mỹ. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam lo ngại tiềm ẩn nguy cơ bị điều tra lẩn tránh xuất xứ.