Hãng luật Verity Law và Cornwalls hợp tác chiến lược

Hãng luật Verity Law và Cornwalls hợp tác chiến lược

Địa ốc 22:02

Hãng luật Verity Law và hãng luật Cornwalls vừa công bố chính thức trở thành đối tác chiến lược bằng việc cho ra mắt Cornwalls Migration với mục tiêu: gia tăng năng lực dịch vụ tư vấn, nhu cầu về kinh doanh, đầu tư - định cư đến đông đảo khách hàng là doanh nhân, nhà đầu tư là công dân Việt Nam và Úc.