Góp ý quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030

Thứ Tư, 05/12/2018 19:30

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp Công văn số 7902/BKHĐT-QLQH ngày 6-11-2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến tham gia đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Góp ý quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030 - Ảnh 1.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp Công văn số 7902/BKHĐT-QLQH ngày 6-11-2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến tham gia đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát và làm rõ các nội dung, mục tiêu và các định hướng đã đạt được, làm rõ các nguyên nhân, cơ sở pháp lý, các vấn đề điều chỉnh, chưa phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bổ sung các số liệu, đánh giá về thực trạng sử dụng đất đai, phát triển đô thị và dân cư nông thôn, các quy hoạch và dự án đang triển khai tại Khu kinh tế Vân Đồn để có cơ sở nhận định đánh giá lợi thế, định hướng phát triển của Vân Đồn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu cần làm rõ các tiêu chí đánh giá các phương án tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực để lựa chọn phương án ưu tiên cho phát triển (du lịch, công nghiệp và dịch vụ, công nghiệp sáng tạo).

Để có cơ sở phát triển không gian kinh tế - xã hội, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu bổ sung các cơ sở, luận cứ, phân tích các phương án dự báo dân số (khu vực đô thị và nông thôn) và lượng khách du lịch (loại hình du lịch); đồng thời phải đánh giá các định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực qua các quy hoạch xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Căn cứ trên cơ sở quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trên cơ sở phân tích về phân vùng phát triển, báo cáo cần phân định rõ các phân vùng, mô hình phát triển; xác định vị trí, quy mô và tính chất các khu chức năng đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường và an ninh quốc phòng; xác định, làm rõ các khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan trong khu kinh tế về quy mô, quy định kiểm soát phát triển..

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện báo cáo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Nam Anh (cafef.vn)

Gửi bình luận

XEM THÊM