Xây dựng Cao Bằng thành trung tâm kết nối với Trung Quốc, ASEAN

Xây dựng Cao Bằng thành trung tâm kết nối với Trung Quốc, ASEAN

Dự án 18:40

Trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu đến 2040, Cao Bằng sẽ trở thành một trong những trung tâm giao thương giữa Việt Nam - ASEAN và vùng Tây Nam - Trung Quốc. Tầm nhìn tương lai này đang mở ra những cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế ở vùng đất có 4 cửa khẩu và 333 km đường biên giới.