Ông qua đời đột ngột, ai được nhận thay sổ đỏ?

Ông qua đời đột ngột, ai được nhận thay sổ đỏ?

Thị trường 14:58

Hỏi: Vì mất đột ngột nên ông tôi chưa kịp lấy sổ đỏ. Ông không để lại di chúc nên ai trong các con sẽ được thay mặt để nhận sổ và phải làm thủ tục như thế nào?