Bất động sản, kinh tế chia sẻ… vào "tầm ngắm" cơ quan thuế

Bất động sản, kinh tế chia sẻ… vào "tầm ngắm" cơ quan thuế

Tài chính 12:50

Đó là những nội dung Cục Thuế TP HCM sẽ triển khai năm 2020 được nêu tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, vào ngày 15-1.

22 doanh nghiệp bất động sản “chào đời” mỗi ngày

22 doanh nghiệp bất động sản “chào đời” mỗi ngày

Tài chính 16:40

5 tháng đầu năm 2019, cả nước có 3.173 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, tương đương 22 doanh nghiệp mỗi ngày.

Chính phủ vào cuộc, cửa sáng cho P2P Lending tại Việt Nam

Chính phủ vào cuộc, cửa sáng cho P2P Lending tại Việt Nam

Tài chính 15:25

Chính phủ vừa chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án thí điểm cho vay ngang hàng và dự kiến đưa loại hình kinh doanh này vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây có thể được xem là một tin vui, xung lực mới cho nhóm doanh nghiệp P2P Lending tại Việt Nam.

Gần 20 công ty bất động sản “chào đời” mỗi ngày

Gần 20 công ty bất động sản “chào đời” mỗi ngày

Thị trường 21:28

Theo thống kê, trong năm 2018, cả nước có 7,1 nghìn doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, tương đương gần 20 công ty được ra đời mỗi ngày, tăng 40% so với năm 2017.