Lãi vay chiếm 1,6% tổng chi phí của DN xây dựng

Thứ Ba, 16/10/2018 15:14

Nếu so với quý 2/2018 thì chi phí trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp đã tăng 0,3%, chiếm 1,6% tổng chi phí sản xuất...

Lãi vay chiếm 1,6% tổng chi phí của DN xây dựng - Ảnh 1.

Nếu so với quý 2/2018 thì chi phí trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp đã tăng 0,3%, chiếm 1,6% tổng chi phí sản xuất. Trong đó, chi trả lãi tiền vay của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 1,7%; khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 1,1% và khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 0,7% tổng chi phí sản xuất.

Đây là số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố từ cuộc điều tra về xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý 3/2018.

Theo đó, kết quả khảo sát từ 5.300 doanh nghiệp đang hoạt động xây dựng tại 63 tỉnh, thành phố cho thấy, có 67,3% doanh nghiệp đã vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thấp hơn con số 69% của quý 2/2018.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước vay vốn nhiều nhất với tỷ lệ 70,5%; khu vực doanh nghiệp nhà nước 60,2%, còn khu vực doanh nghiệp FDI có 36,3% doanh nghiệp vay vốn.

Chia theo ngành, các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng vay vốn nhiều nhất với tỷ lệ 72,1%; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 67,4%; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 60,1%.

Trong số các doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh, có đến 94,2% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng, chỉ có 5,8% doanh nghiệp vay vốn từ nguồn khác.

Trong quý 3/2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng vay ngân hàng nhiều hơn quý 2/2018.

Cụ thể, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 95,8% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 91,5%; khu vực doanh nghiêp FDI có xu hướng vay ngân hàng ít hơn với 64% doanh nghiệp vay vốn.

Đánh giá về tình hình vay vốn ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2018, có 79,4% doanh nghiệp nhận định việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý trước; có 20,6% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn.

Đáng chú ý, trong quý 3, chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp chiếm 1,6% tổng chi phí sản xuất. Trong đó, chi trả lãi tiền vay của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 1,7%; khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 1,1%; khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 0,7% tổng chi phí sản xuất.

Nếu so sánh với quý 2 thì chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp trong quý 3/2018 đã tăng 0,3%. Trong đó, chi trả tiền lãi ở khu vực doanh nghiệp nhà nước cao đã cao hơn 0,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cao hơn 0,2% và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cao hơn 0,4% trong quý này.

Theo Duyên Duyên (Vneconomy)

Gửi bình luận

XEM THÊM