Tìm động lực để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh

Thứ Tư, 30/03/2022 10:28

Ngày 29-3, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học "Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Hội thảo được tiến hành với mục đích tạo ra diễn đàn để các giảng viên, nhà khoa học thảo luận, chia sẻ và trao đổi kết quả nghiên cứu về những vấn đề xoay quanh nội dung Văn kiện Đại hội XIII. Tập trung vào các chủ đề, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Tìm động lực để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh - Ảnh 1.

Quản lý phát triển xã hội; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường; ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; kinh tế vùng; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới…

Hội thảo đã phân tích, làm rõ những chủ trương, quan điểm phải được vận dụng linh hoạt vào nhận thức và thực tiễn. Các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng cần phải xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường... nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực phát triển nền kinh tế.

Theo các nhà nghiên cứu, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, những yêu cầu mới cho nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đã đặt ra những vấn đề về phát triển khoa học công nghệ, xây dựng chính phủ điện tử, các mô hình tăng trưởng kinh tế để đáp ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Vấn đề về phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện mới với yêu cầu trình độ chất lượng sâu phải tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh ở các khu đô thị thông minh, kinh tế vùng và nông thôn mới…

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà thực hiện chính sách với 130 bài viết chất lượng, nhìn nhận và đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau.

Vũ Phong

Gửi bình luận

XEM THÊM