Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin nâng room tín dụng?

Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin nâng room tín dụng?

Địa ốc 13:13

Việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng, đánh giá tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD...

Thanh toán số chiếm ưu thế trong mùa dịch

Thanh toán số chiếm ưu thế trong mùa dịch

Địa ốc 15:36

Việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến không những nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ mà còn góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 thông qua giao dịch tiền mặt và hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp của người dân.