Có nên rút tiết kiệm 2 tỷ đồng đầu tư đất nền lúc này?

Có nên rút tiết kiệm 2 tỷ đồng đầu tư đất nền lúc này?

Địa ốc 07:56

Chuyên gia đánh giá đất nền luôn là kênh đầu tư hàng đầu với đa số, tuy nhiên, người mua phải trường vốn, hạn chế đi vay.