Cầu Cần Giờ sẽ giúp TP HCM đột phá về hướng biển

Cầu Cần Giờ sẽ giúp TP HCM đột phá về hướng biển

Địa ốc 10:02

Dự án cầu Cần Giờ sẽ đưa huyện Cần Giờ phát triển về kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch, từ đó sẽ nâng cao đời sống cho người dân và làm thay đổi diện mạo Cần Giờ.