MSB chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỉ đồng

Chủ Nhật, 24/07/2022 11:11

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thực hiện phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 4-2022, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn cao nhất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472,5 triệu cổ phần phổ thông, trong đó bao gồm cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỉ lệ 30% so với vốn điều lệ hiện tại; cổ phần phổ thông phát hành cho người lao động MSB theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 tỉ đồng.

MSB chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỉ đồng  - Ảnh 1.

MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472,5 triệu cổ phần phổ thông

Theo đó, số lượng cổ phiếu sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỉ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ lên 20.000 tỉ đồng. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Dự kiến, việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Với một nền tảng vững chắc sau 31 năm phát triển, MSB không chỉ ghi dấu ấn trên thị trường qua những bước chuyển mình mạnh mẽ về kết quả kinh doanh mà còn là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số. Hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, MSB đã đầu tư mạnh mẽ cho chiến lược số hóa với việc thay thế ngân hàng lõi (Core Banking) phiên bản hiện đại nhất hiện nay và dự án nhà máy số (Digital Factory).

Đây là động lực quan trọng giúp số lượng giao dịch số hóa tại MSB tăng gấp 4 lần chỉ trong thời gian từ 2019-2021, nâng số lượng khách hàng cá nhân lên 3 triệu và khách hàng doanh nghiệp lên trên 63 nghìn doanh nghiệp.


Vũ Phong

Gửi bình luận

XEM THÊM