Bãi bỏ 9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị

Thứ Ba, 14/09/2021 21:37

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị đã được bãi bỏ, trong đó chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới dù là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hay UBND cấp tỉnh.

Bãi bỏ 9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị - Ảnh 1.

Chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới dù là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hay UBND cấp tỉnh.

Theo Quyết định số 960/QĐ-BXD ngày 26/08/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/03/2021.

Theo đó, Bộ Xây dựng bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp Trung ương như: Chấp thuận đầu tư đối với án dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh; Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị, dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị. dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp; Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị, dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp; Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt; Lấy ý kiến của các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.

Việc bãi bỏ 9 thủ tục hành chính này đồng nghĩa với việc bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phát triển đô thị tại Quyết định số 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bãi bỏ các thủ tục hành chính có số thứ tự từ 29-33 mục VII tại Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bãi bỏ các thủ tục hành chính có số thứ tự từ 34-38 mục E tại Phụ lục của Quyết định số 1269/QĐ-BXD ngày 9/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Thanh Nga (baoxaydung.com.vn)

Gửi bình luận

XEM THÊM