Thắc mắc về thay đổi giấy phép xây dựng

Thứ Hai, 20/01/2020 10:20

Nhà tôi xin giấy phép xây dựng cho 1 lô đất là 1 nhà tấm (1 lầu 1 trệt) và 1 nhà tôn.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật xây dựng 2014 thì các trường hợp phải đăng ký điều chỉnh giấy phép xây dựng như sau:

Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Thắc mắc về thay đổi giấy phép xây dựng - Ảnh 1.

Thắc mắc về thay đổi giấy phép xây dựng

Trong trường hợp của bạn, việc thay đổi kiến trúc mặt ngoài của công trình, do đó trước khi xây dựng phần nhà tôn thành nhà tấm còn lại trên lô đất, bạn phải thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Thông tư 15/2016/TT-BXD Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Điều 16

Đối với nhà ở riêng lẻ:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định

Theo vietnamnet.vn

Gửi bình luận

XEM THÊM