Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ

Chủ Nhật, 21/07/2019 10:11

Dưới đây là Top 10 tiểu bang tại Mỹ có giá nhà trung bình đắt nhất theo dữ liệu thông kế của Zvel.

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 1.

1. Hawaii: Giá niêm yết trung bình: 635.000 USD. (Ảnh: Phillip B. Espinasse/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 2.

2. Washington, DC: Giá niêm yết trung bình 599.000 USD. (Ảnh: Jon Bilous/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 3.

3. California: Giá niêm yết trung bình: 549.900 USD. (Ảnh: Irina Klyuchnikova/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 4.

4. Massachusetts: Giá niêm yết trung bình: 479.900 USD. (Ảnh: Bill Damon/Flickr)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 5.

5. Colorado: Giá niêm yết trung bình: 429.800 USD. (Ảnh: Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 6.

6. Washington: Giá niêm yết trung bình: 425.000 USD. (Ảnh: Lucy Autrey Wilson/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 7.

7. New York: Giá niêm yết trung bình: 425.000 USD. (Ảnh: Phillip B. Espinasse/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 8.

8. Oregon: Giá niêm yết trung bình: 389.997 USD. (Ảnh: Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 9.

9. Utah: Giá niêm yết trung bình: 369.900 USD. (Ảnh: Carolyn Dietrich/Shutterstock)

Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ - Ảnh 10.

10. New Jersey: Giá niêm yết trung bình: 342.000 USD. (Ảnh: Jon Bilous/Shutterstock)./.

Theo Business Insider

Gửi bình luận

XEM THÊM